in ,

FDM byder oplæg velkommen, men

FDM hilser Bilkommissionens anbefalinger til, hvordan udbredelse af lav- og nulemissionsbiler kan fremmes velkommen, men afviser, at omlægningen af afgifterne må gøre det dyrere at være bilejer.
 
Bilkommissionens opdrag har dog haft flere indbyggede benspænd. For eksempel at en omlægning ikke må koste statskassen noget. Det afspejler sig derfor i kommissionens forskellige anbefalinger. Men den grønne omstilling er en samfundsopgave, som forsinkes og besværliggøres af, at man vil opretholde overbeskatningen af de danske bilister, mener FDM.
 
”Vi hilser Bilkommissionens rapport velkommen. Det er tiltrængt, at man tager fat på en større og langsigtet omlægning af de danske bilafgifter, der er blandt verdens allerhøjeste. Der er dog flere af kommissionens anbefalinger, FDM mener er problematiske,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

”FDM havde gerne set, at Bilkommissionen i højere grad havde vægtet bilens tekniske egenskaber. I stedet har man valgt at fastholde en værdibaseret beskatning, der primært tager udgangspunkt i, hvad bilen koster. Problemet med den værdibaserede registreringsafgift er, at den modarbejder ny og dyrere teknologi som f.eks. lav- og nulemissionsbiler.”
 
”FDM havde hellere set en model, hvor registreringsafgiften for nye lav- og nulemissionsbiler fjernes og erstattes af en årlig, teknisk afgift baseret på bilens energieffektivitet og vægt. Afgiften bør herefter indfases i takt med, at bilerne kommer ned i pris, hvilket formodentligt vil ske frem mod 2030.”
 
”Bilkommissionen lægger op til, at også nuværende bilejere kan se frem til en ekstraregning på op mod 5.900 kr. årligt. Det mener vi er skævt og urimeligt, og det vil ramme almindelige danskere hårdt. De miljøøkonomiske vismænd har da også flere gange påpeget, at de danske bilister er overbeskattede,” tilføjer han.
 
”Bilisterne har igennem de høje danske bilafgifter allerede betalt mere end rigeligt for at køre på de danske veje. Derfor er FDM også modstander af den vejskat på 1.000 kr. årligt, som Bilkommissionen lægger op til, og som vil ramme alle bilejere.” 

”Set med samfundsøkonomiske briller vil det give endnu højere mobilitetsomkostninger, der leder til lavere arbejdsudbud og i sidste ende lavere økonomisk udvikling i Danmark. FDM har intet imod kørselsafgifter, men de skal erstatte de eksisterende afgifter – ikke bare lægges oven på,” slutter Thomas Møller Thomsen 

 

What do you think?

Written by Steen Nielsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

GIPHY App Key not set. Please check settings