in

Ronnie Bremer slap med skrækken

“Jeg håber, det er en endelig afgørelse, men jeg føler mig ikke helt sikker, for sagen ligner en hetz mod min person fra medlemmer af banesportsudvalget.” 

DTC-køreren Ronnie Bremer mistede tidligere på året sit kørekort efter et tredje klip, og det var ved at koste ham deltagelse i DTC-premieren på FDM Jyllandsringen og muligheden for at køre race i Danmark.

I licens-reglementet står der nemlig, at når en kører mister retten til at føre bil i Danmark, mister han også retten til at få udstedt dansk licens.

Det lyder nærmest komisk, da det ikke kræver kørekort at køre racerløb. DASUs bestyrelse har da også tidligere skriftlig tilkendegivet, at de ønsker den omtalte regel fjernet så hurtigt som muligt, idet den ikke er tidssvarende.

Banesportsudvalget krævede i den forbindelse før DTC-premieren, at alle deltagerne skulle underskrive en anmeldelsesblanket, hvor de skulle bekræfte, at de ikke har mistet retten til at føre bil i Danmark

Det krav fra banesportsudvalget betød, at en kører, der har mistet retten til at køre bil i Danmark, heller ikke må køre motorløb, på trods af at vedkommende har en udenlandsk licens, som er fuld gyldig at køre  på i Danmark.

Altså en udvidet straf i forhold til reglementet

Formanden for banesportsudvalget, Nicolaj Fuhrmann, og menigt medlem fra Aargus Automobil Sport, AAS, Per Leth, rettede på baggrund af anmeldelsesblanketten henvendelse til DASUs bestyrelse for at få problemet løst før løbets start.

Da man vidste, at en dansk kører,  (Ronnie Bremer, red.), ville stille op med udlandsk licens, da han havde mistet retten til at føre bil i Danmark.

Det ønske efterkom DASUs bestyrelse, der gik ind og ændrede blanketten, så danske eller udenlandske deltagere med udenlandsk licens stadig i henhold til reglementet kunne deltage.

Der blev bare lavet en ny blanket uden den omtalte erklæring, som  udelukkende var gældende for om man kunne opnå en dansk licens.

Efter løbet på FDM Jyllandsringen svinede to medlemmer af banesportsudvalget, Kristian Pape og Helle Nielsen, DASU til på de sociale medier, og besluttede sig senere for at forlade babesportsudvalget.

Een shitstorm var lagt i ovnen…

Og som en følge af denne omtale på de sociale medier  og i diverse aviser, meddelte banesportsudvalget kort efter at den gamle anmeldelsesblanket fremover skulle bruges til alle arrangementer.

På baggrund af ovenstående situation fremsendte AAS i henhold til DASUS regler en ny blanket til godkendelse hos banesports udvalget. En blanket som indeholdt alle de krav banesportsudvalget ønskede til udformning af en blanket, men også med en mulighed for at denne kunne underskrives lovligt, selvom  man havde mistet retten til at føre bil i Danmark.

Denne blanket nægtede de dog at godkende, hvorefter AAS som har det sportslige ansvar for weekendens Classic Race Aarhus , indbragte sagen for amatør- og ordensudvalget.

Og de har nu offentliggjort følgende kendelse: “Appellen tages til følge. Indehavere af udenlandsk licens kan ikke tilpligtes at underskrive den i reglement  5 bilag E omtvistede erklæring om retten til at føre motordrevet køretøj, som en betingelse  for at kunne deltage i et arrangementet.”  

Dette betyder på dansk, at en deltager med udenlandsk licens under alle omstændigheder kan starte uanset den forlangte anmeldelsesblanket.

Vildmedbiler.dk har bedt DTC-promoter Peter Elgaard om en kommentar, men han vil ikke udtale sig yderligere. Dog siger han, at han er tilfreds med, at der er kommet en hurtig afklaring på denne efter hans mening noget uforstående sag.

What do you think?

Written by Steen Nielsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

GIPHY App Key not set. Please check settings

2 Comments

  1. Han’s tyske licens er meget tvivlsomt, da de tyske myndigheder ikke kan finde oplysninger om Ronnie på den adresse han har oplyst til dem, og på dette grundlag er det meget tvivlsomt om forsikringen dækker hvis Ronnie er skyld i skade i div person skader